OR
* Verv s. r. o. Obežná 8564/6 Žilina 010 08 IČO: 46672303 DIČ: 2023513437 IČ DPH: SK2023513437